Selecteer een pagina

Bestuur stichting ACTIE VOOR HOOP

Jan Dols

Jan Dols

Voorzitter

T: 06 – 50 50 3524

Marion Voncken

Marion Voncken

Secretaris

Roy Zelissen

Roy Zelissen

Penningmeester

René Kokkelmans

René Kokkelmans

Techniek & Ondersteuning

Bernd Oldenbeuving

Bernd Oldenbeuving

PR en Communicatie

DOELSTELLING

De organisatie van de SamenLoop voor Hoop Sittard-Geleen 2020 heeft destijds het idee opgevat om een eigen wandelevenement te organiseren en hiermee geld in te zamelen ten behoeve van het onderzoeken en genezen van en het omgaan met kanker. Voor het organiseren van dit eigen wandel-evenement is de Stichting Actie voor Hoop in het leven geroepen. De stichting is opgericht op 21 mei 2021, statutair gevestigd te Geleen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82927219. Het wandelevenement heeft onder de naam HOOPLOOP op 5 juni 2022, 1e Pinksterdag 2022 plaatsgevonden. Naast het wandel-evenement worden ook andere geldinzamelingsacties gehouden en/of ideeën hiervoor uitgewerkt.

BELEIDSPLAN

Lees ons beleidsplan via onderstaande link.

BELONINGSBELEID

Conform artikel 3 lid 5 van de (oprichtings)statuten van de stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

VERSLAG ACTIVITEITEN

FINANCIËLE VERANTWOORDING